vilniaus-energija1

30 mln. eurų vertės “Vilniaus energijos” pirkimai – neskaidrūs

Sostinę centralizuotai šilumą aprūpinanti bendrovė “Vilniaus energija” sulaukė Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) dėmėsio. VPT konstatavo, kad du UAB „Vilniaus energija“ organizuoti elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimo viešieji pirkimai pažeidžia vartotojų interesus ir Viešųjų pirkimų įstatymą.

Pirkimų bendra vertė apie 30 mln. eurų be PVM. Abiejuose konkursuose pasiūlymus pateikė vienintelis tiekėjas AB „Axis Industries“, pranešė pirkimus kontroliuojanti tarnyba.

VPT konstatuoja, kad pirkimų dokumentuose nustatyta reikalavimų visuma leidžia daryti prielaidą, kad pirkimo sąlygos yra pritaikytos vienam konkrečiam tiekėjui ir neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos. Taip pat nustatyta, kad sutarčių kainodara, susijusi su paslaugų teikimu nėra skaidri ir neužtikrina racionalaus lėšų panaudojimo, o šių sutarčių vykdymas gali neigiamai atsiliepti vartotojams.

VPT, atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, įpareigoja perkančiąją organizaciją nutraukti abiejų pirkimų procedūras ir raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus.