Objektai

Tai yra objektų, esančių (saugomų teritorijų, aikščių, paminklų, tiltų, skulptūrų ir kt. objektų) katalogas. Jame pateikiama informacija apie jų geografinę lokaciją, pastatymą, reikšmingumą, vizualinę ir kt. informacija.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *