Pereiti prie turinio

Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu turi informuoti LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją nurodydamas sprendimo išmokėti subsidiją numerį, pateiktos paraiškos numerį ir grąžinti gautą subsidiją į LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos. Naudinga informacija. Ne, subsidija nebus skiriama. Projekto metu bus remiamas grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir ar Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose. Pareiškėjai, kurių nuotraukos bus atrinktos, gaus nuotraukos bei projekto aprašymo nuorodą ir bus kviečiami ja dalintis socialiniuose tinkluose, taip siekiant surinkti kuo daugiau palaikymo pateiktam projektui balsų interneto svetainėje www.

Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: — kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir arba stiprinimas; — kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams pvz. Didžiausia paraiskos paraiskos nario suma vienam projektui, į šią sumą įskaičiuotas ir PVM: kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį — 3 Eur; kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį — 5 Eur; kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį: 1 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija; 3 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG; 6 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Paramos lėšomis mokama neviršijant nurodytos didžiausios paramos sumos projektui : iki 95 proc. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje pvz. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal metų nacionalinės paramos kaimo padidinti vyro varpą namuose veiklai teikimo taisykles.

paraiskos paraiskos nario

Taisyklėse išdėstyti reikalavimai pareiškėjams, pateiktas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija.

Paramos paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos toliau — NMA gali būti pateikta vienu iš būdų: 1. Spausdintine forma vienas originalus egzempliorius ir elektronine forma įrašyta į kompiuterinę laikmeną.

paraiskos paraiskos nario

Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA adresas: Blindžių g. Registruotu paštu pateikta paraiskos paraiskos nario paraiška ir arba pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo dieną.

Kvietimo pabaiga: m. Kvietimo biudžetas: 3 Eur.

Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų teisingumą.

paraiskos paraiskos nario

Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą. Elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus suformuotus į bylą ir sunumeruotus. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA el.

paraiskos paraiskos nario

Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir arba elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą.

Koks teisės aktas reglamentuoja subsidijų skyrimą įmonėms?

NMA darbo laikas: pirmadienį—ketvirtadienį 8—17 val. Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu 8 5 arbael.

paraiskos paraiskos nario