Tag Archives: Vilniaus energija

Gera žinia: šildymo kaina mažės

Žiemą šildysimės pigiau. Skaičiuojama, jog šilumos kaina šį šildymo sezoną mažės ketvirtadaliu. Naujos šilumos kainos įsigalios, kai miesto valdžia patvirtins šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Nauja šilumos kaina vilniečiams būtų taikoma jau nuo gruodžio 1 d.

Šildymo kainos perskačiuotos po to, kai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) baigė UAB „Vilniaus energija” 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimą ir nustatė, kad šiuo laikotarpiu bendrovė nepagrįstai į šilumos kainas įtraukė daugiau kaip 24,30 mln. Eur.

Tarp nepagrįstų sąnaudų yra ne tik permokėtos lėšos biokurui įsigyti, bet ir išlaidos darbo užmokesčiui, reprezentacijai, konsultacinėms paslaugoms, labdarai ir kt.

Taip pat buvo nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu UAB „Vilniaus energija” Komisijai teikė tikrovės neatitinkančią, melagingą informaciją ir tai suponavo prielaidas taikyti vartotojams neteisingą šilumos kainą. Susidariusi situacija dar kartą patvirtino būtinybę suteikti Komisijai papildomus įstatyminius įgaliojimus atliekant reguliuojamų ūkio subjektų patikrinimus – Komisija dar šių metų pavasarį Seimui pateikė atitinkamų įstatymų pataisas.

vilniaus-energija1

Vartotojų kišenes tuštinusiai Vilniaus energijai – Konkurencijos tarybos bauda

Centralizuotos šilumos tiekėja “Vilniaus energija” dėl pažeidimų gavo Konkurencijos tarybos baudą. Anot tarybos, UAB „Bionovus“ ir UAB „Vilniaus energija“ buvo sudarytas ilgalaikis išimtinio pirkimo susitarimas, pagal kurį UAB „Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos gamyboje naudojamą biokurą pirkti tik iš UAB „Bionovus“.

Dėl to „Vilniaus energijai“ skirta 19 mln. eurų bauda, buvusiai „Bionovus“ – 3,5 ml. eurų bauda.

Abu ūkio subjektai užėmė reikšmingas rinkos dalis, turėjo didelę rinkos galią, todėl susitarimas turėjo neigiamą poveikį konkurencijai ir vartotojams. Konkurencijos tarybos vertinimu, UAB „Bionovus“ ir UAB „Vilniaus energija“ susitarimai pažeidė Konkurencijos įstatymą, draudžiantį konkurenciją ribojančius susitarimus.

ve susirasinejimas 300x214 Vartotojų kišenes tuštinusiai Vilniaus energijai   Konkurencijos tarybos bauda

Susirašinėjimas tarp Vilniaus energijos ir Bionovus

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad UAB „Vilniaus energija“ nepasinaudojo biokuro tiekėjų konkurencija bei galimybe įsigyti biokurą galimai mažesnėmis kainomis. Nustatyto pažeidimo laikotarpiu UAB „Vilniaus energija“ už biokurą mokėjo beveik 15 proc. brangiau nei kiti šilumos gamintojai Vilniaus regione, o patirtas biokuro pirkimo sąnaudas bendrovė įtraukė į vartotojams tiekiamos šilumos kainą.

UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai aprūpina šiluma apie 80 proc. Vilniaus m. pastatų, kuriuose gyvena apie 90 proc. vilniečių, tarp jų daugiau nei 195 tūkstančius butų Vilniaus mieste, Salininkuose ir Trakų Vokėje, taip pat įmones, organizacijas bei viešojo sektoriaus įstaigas.

UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Bionovus“ sudaryta sutartis numatė, kad UAB „Vilniaus energija“ penkerius metus pirks biokurą tik iš UAB „Bionovus“. UAB „Bionovus“ užėmė daugiau negu 60 proc. Vilniaus regiono biokuro tiekimo rinkos, o UAB „Vilniaus energija“ – daugiau nei 50 proc. tarp visų biokuro pirkėjų Vilniaus regione.

Anot tarybos, bauda bus mokama ne iš vartotojų lėšų, todėl tai įtakos šilumos kainai neturės.

vilniaus-energija1

30 mln. eurų vertės “Vilniaus energijos” pirkimai – neskaidrūs

Sostinę centralizuotai šilumą aprūpinanti bendrovė “Vilniaus energija” sulaukė Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) dėmėsio. VPT konstatavo, kad du UAB „Vilniaus energija“ organizuoti elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimo viešieji pirkimai pažeidžia vartotojų interesus ir Viešųjų pirkimų įstatymą.

Pirkimų bendra vertė apie 30 mln. eurų be PVM. Abiejuose konkursuose pasiūlymus pateikė vienintelis tiekėjas AB „Axis Industries“, pranešė pirkimus kontroliuojanti tarnyba.

VPT konstatuoja, kad pirkimų dokumentuose nustatyta reikalavimų visuma leidžia daryti prielaidą, kad pirkimo sąlygos yra pritaikytos vienam konkrečiam tiekėjui ir neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos. Taip pat nustatyta, kad sutarčių kainodara, susijusi su paslaugų teikimu nėra skaidri ir neužtikrina racionalaus lėšų panaudojimo, o šių sutarčių vykdymas gali neigiamai atsiliepti vartotojams.

VPT, atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, įpareigoja perkančiąją organizaciją nutraukti abiejų pirkimų procedūras ir raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

vilniaus-energija1

“Vilniaus energija” turės grąžinti beveik pusę milijono eurų

Vilniaus šilumos tiekimo įmonei “Vilniaus energijai” – nemalonumai. Neplaninį patikrinimą atlikusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) nutarė, jog bendrovė turi grąžinti 430,4 tūkst. eurų.

Esą “Vilniaus energijos” atlikta investicija – 2010 m. viduryje pradėtas eksploatuoti kondensacinis ekonomaizeris antrojoje termofikacinėje elektrinėje – jau yra atsipirkusi, todėl papildomai gauta nauda bus mažinama šilumos kaina vartotojams.

Planuojama, kad UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamosios penktiesiems bazinės kainos galiojimo metams bus perskaičiuotos liepos mėnesį.